Komentář k Fotogalerii – 2

U Fotogalerie 2 platí totéž co u F1. Fotografie nejsou řazeny chronologicky ale víceméně náhodně. Protože je zde fotografií více, budou uvedeny po řádcích.

1/ 1 SV 2006 Foto: Vilém Vávra (bratr)
2 SV 1998 Foto: Tomáš Mazal - Libeň
3 Jiří Trnka, SV, B.Hrabal Foto:? 90 léta ___
4 JUDr Vodička, Jiří Trnka, SV, Foto:? 90 léta
5 SV, Jiří Trnka, Foto:? 90 léta

2/ 1 Jiří Trnka,SV,B.Hrabal, Foto:? 90 léta
2 JUDr Vodička, SV,T.Mazal, pan Kyncl, Foto:? Asi 2006
3 SV, T.Mazal, Foto:? Asi 2006
4 Vladislav Merhaut, Prof.František Dvořák, JUDr Vodička,SV, Josef Jíra, Foto:? Asi 2005

Všechny fotografie od 1/4 - 2/4 jsou v Pivnici U Zlatého Tygra v Praze ___

5 Jindřich Sobotka doprovází SV – malování v Prokopském údolí v Praze, Foto:Haman, 1950

3/ 1 T.Mazal, SV, Foto: Škoda 2008 – Městská knihovna Praha
2 B.Hrabal, Vlasta Třešňák,SV, Foto? U Zlatého tygra – padesáté výročí doktorátu BH, 90 léta

3 Alena V, vnučka, PhDr Karel Dostál,SV, (před chalupou SV v Orl.horách) Foto: Dostálová, 90 léta
4 Jiří Šmírand, T.Mazal, B.Hrabal, Foto:? Hospoda U Hynků, 90 léta

4/ 1 Jiří Rejtar – hostinský, B.Hrabal, rozpůlený SV, oslava osmdesátin BH v Libni,
Foto:? 1994
2 Básník Sergio Corduas, SV, U Hynků, Foto:? 90 léta
3 Přátelé BH, U Tygra den po jeho smrti Foto:?
4 Malíř Jaroslav Rothbauer (na něho byl psaný atelier Na žertvách)za ním stojí ?
Foto:? Konec padesátých let.
5 J.Rothbauer Foto:? 50 – 60 léta
6 J.Rothbauer Foto:? „ - „

5/ 1 SV, Foto: Fotografia n.p., PTP 1953
2 J.Rothbauer, Foto:? Asi 60 léta
3 SV, Foto: A. Vávrová, 60 léta
4 SV, Foto: Jaromír Pergler, 1956 – atelier Na žertvách
5 J.Šmoranc
6 V.Boudník,SV, V.Vávra Foto: J.Pergler 1956 –atelier Na žertvách
7 Tekla Holenyová, Jiří Šmejkal,V.Boudník, SV,V.Vávra, Foto:J.Pergler 1956 atelier Na žertvách

6/ 1J.Šmejkal, SV, V.Vávra, Tekla H, V.Boudník, Foto: J.Pergler 1956 – atelier Na žertvách
2 SV, Foto: D.Pohribný 2007 , restaurace U Rokytky v Libni
3 B.Hrabal, Pipsi Hrabalová, SV, Foto: ? 1957 Na Hrázi 24, Libeň
4 Egon Bondy, T.Mazal, Foto:neznámý chodec, Budapešť 2006?
5 Egon Bondy, Foto:T.Mazal, Budapešť 2006?

7/ 1 J.Šmoranc (ten vpravo) Foto:? 40 léta
2 Jan Řezáč, D.Pohribný, Foto:? Praha 2007
3 Luboš Petrák, SV, Foto: D.Pohribný 2008, restaurace U Rokytky - Libeň
4 J.Sobotka, Foto:? Asi 1950, Seminářská zahrada Petřín
5 V.Vávra, Foto:? 1946 – právě narukoval 1946
6 T.Mazal, SV, ?, Foto D.Pohribný 2007, na hřbitově Na Malvazinkách v Praze v den ukládání urny s popelem E.Bondyho do hrobu.

8/ 1 Hrob v němž je uložen Ladislav Klíma. Na desce kamenná maketa rozevřené knihy, k ní přiložený list s textem básně Egona Bondyho, Foto D.Pohribný 2007 na hřbitově Na Malvazinkách v Praze.
 

© Stanislav Vávra; www.stanislav-vavra.cz | stanislav.vavra.poet@seznam.cz